Workshop: Analytika webových stránok

Goog­le ana­ly­tics - vie­me, čo zna­me­na­jú čís­la?
Dô­le­ži­té fak­to­ry, kto­ré si tre­ba vší­mať.
Vy­hod­no­co­va­nie SEO a rých­los­ti.
Seg­men­tá­cia náv­štev­ní­kov.
Vlas­tné re­por­ty a no­ti­fi­ká­cie

Od­po­ve­de na tie­to otáz­ky dos­ta­ne­te na wor­ksho­pe, kto­rý sa ko­ná v pries­to­roch na­šej fir­my dňa 10. má­ja 2012 o 9:30h. Ide o ďal­ší zo sé­rie inter­ne­to­vých bez­plat­ných wor­ksho­pov, kto­ré sa bu­dú ko­nať kaž­dý me­siac.

Te­ší­me sa na stret­nu­tie!

 

 
IT News Lavazza Ekotopfilm Dôvera, zdravotná poisťovňa vino.sme.sk Datalock WinePlanet SZĽH CME TV Markíza NATO ISAF Würth Klenoty Aurum
Tour de France 2014

Pre RTVS sem spustili spravodajský portál k Tour de France 2014. Portál je výnimočný live streamom z jednotlivých etáp. Každá etapa je vysielaná v HD kvalite aj na internete. Web je prispôsobený pre všetky mobilné zariadenia

tdf.rtvs.sk
MS 2014 vo futbale

Pre RTVS sem spustili spravodajský portál k Majstrovstvám sveta vo futbale 2014. Portál je výnimočný live streamom z jednotlivých zápasov. Každý zápas je vysielaný v HD kvalite aj na internete. Web je prispôsobený pre všetky mobilné zariadenia

futbal.rtvs.sk
Klema Guitars

Pre klienta KLEMA GUITARS sme spustili propagačný web klemaguitars.com ako nástroj pre zvýšenie povedomia o značke a tiež expanzii na trh v USA.

klemaguitars.com
Tour de France 2013

Pre RTVS sme spustili microsite k ďalšiemu ročníku Tour de France 2013. Okrem výsledkov a popisov etáp na nej nájdete aj stream každej etapy v HD kvalite. Web je prispôsobený pre mobilné zariadenia.

tdf.rtvs.sk
Frou Frou

Spustili sme nový web pre výnimočný a najdlhšie fungujúci debničkový systém FrouFrou, s.r.o. Novinkou je prepojenie e-shopu s ekonomickým programom Superfaktúra.

froufrou.sk
Digital Park

Nový, dynamický a prehľadnejší web pre moderný polyfunkčný komplex.

digitalpark.sk
Svet zdravia

Moderná stránka pre modernú skupinu nemocníc po celom Slovensku.

svetzdravia.com
101 CORKS

E-shop 101CORKS predáva vína z celého sveta. Okrem funkcií e-shopu má aj sociálne funkcie, ako možnosť vytvárať si vlastné zoznamy vína, hodnotiť vína, zdieľať ich na facebooku, ale aj sledovať sa medzi sebou.

101corks.com
Všetky referencie …